Výhody učení se (cizích jazyků)

Když přijde řeč na učení se cizích jazyků, všem, bez ohledu na věk, doporučuji, aby se začali učit angličtinu nebo jiný cizí jazyk nebo cokoliv jiného.

I když to ti dotyční vůbec nepotřebují pro svoji práci, a i když cestují třeba jen jednou za rok a to ještě do Egypta, kde se česky domluví. (Protože Egypťané jsou vysoce motivovaní se učit cizí jazyky.)

Doporučuji to i těm, kterým je více než 60 let.

Proč?

Podle mého názoru je studium cizích jazyků, jedna z nejlepších metod osobního rozvoje. Učení se cizích jazyků vytváří pozitivní návyky: schopnost konzistentně na něčem pracovat, zásadně vylepšuje paměť, vytváří intenzivní soustředění a zaměření se na cíl.

Prostě učení a pamatování potřebujeme v průběhu celého našeho života. Každý člověk ví, že jde-li vám učení dobře, máte v životě výhodu.

Dobrou zprávou je, že schopnost se učit, je osvojená dovednost.

Nutno podotknout, že nejúčinnější metody učení však bývají v rozporu s tím, na co jsme zvyklí ze školy. A proto je důležité osvojit si jiné metody učení, než jaké jste používali ve škole.

Bez pochyby studium angličtiny nebo jiných cizích jazyků procvičuje mozek.

Lidský život se za poslední století ve vyspělejších zemích prodloužil o dvacet pět let. Pro kvalitní život je důležité, aby si lidé v každém věku zachovali mentální a duševní schopnosti. Lidé v důchodovém věku by se měli učit cizí jazyk, aby se vyhnuli neurologickým onemocněním jako je např. Alzheimer.

Alzheimer je dosud nevyléčitelnou chorobou, a pokud si chcete zachovat své mentální a duševní zdraví i v důchodovém věku, je důležité, abyste mozek pravidelně procvičovali.

Pro zdraví vašeho mozku je důležité učit se novým věcem.

Nové studie mozku potvrdily, že mozek se vyvíjí i v dospělosti. Je prokázáno, že mozek se dá nejen trénovat, ale má i schopnost neuroplasticity. To znamená, že se dokáže měnit, vyvíjet a vytvářet nové spoje mezi neurony.

Pokud nebudete hledat způsoby, jak vašemu mozku pomoci, bude se jeho činnost s přibývajícím věkem zpomalovat. Úbytek svých kognitivních schopností však můžete zastavit nebo zpomalit, pokud svůj mozek budete efektivně trénovat např. učením se cizího jazyka. Když budete používat správné metody učení, dříve nebo později, přijde úspěch. Začnete rozumět, mluvit a myslet v cizím jazyce.

Ruku v ruce s tím přijde ten skvělý pocit – pocit hrdosti na sebe, pocit nového sebevědomí, který pramení z toho, že se umíte učit, protože cokoliv se v životě objeví, tak vy to, se svojí nově nabytou schopností učit se, zvládnete.

O tom, jak se efektivně učit, nejen cizí jazyky se dozvíte v knize: Naučte se anglicky, kde na příkladu učení se angličtiny vysvětluji, jak se snadno a rychle naučit cokoliv.

Zároveň je tato kniha knihou osobního rozvoje a techniky v ní uvedené můžete použít na dosahování cílů ve všech oblastech vašeho života.